top of page

MŪSU PAKALPOJUMI

Objektu un būvniecības uzraudzība

Mūsu pieredzējusī komanda nodrošinās jebkādas sarežģītības pakāpes būvprojekta uzraudzību. Mūsu kolektīvā pastāvīgi strādā kvalificēti, sertificēti inženieri un uzraudzības speciālisti, gan būvniecības jomā, gan šauras specializācijas jomu uzraudzībā.

Būvuzraudzība pasūtītājam ir nepieciešama, lai ne vien nodrošinātu formālu atbilstību normatīvajiem aktiem, bet arī sasniegtu galīgo rezultātu. Līdz ar mūsu komandu jūsu rīcībā būs speciālisti, kas aizsargā jūsu intereses darbā ar izpildītāju.

Būvdarbu vadība

Mūsu speciālisti ir gatavi uzņemties organizēt visu būvdarbu procesu. Pakalpojums ietver pārbaudītu un apzinīgu uzņēmēju meklēšanu, pastāvīgu to veikto darbu kontroli un detalizētas atskaites par projekta virzību un rezultātiem. Mūsu daudzu gadu pieredze projektu uzraudzībā palīdz mums izvairīties no visiem zemūdens akmeņiem būvdarbu organizēšanā gan objektā, gan dokumentācijā.

Konsultāciju pakalpojumi būvdarbu laikā

Mēs sniedzam kvalitatīvus konsultēšanas pakalpojumus par jebkuriem būvdarbu procesiem, - sākot no jautājumiem par likumiem, beidzot ar jebkādu darbu izpildes metodikām objektā. Balstoties uz mūsu pieredzi nozarē, jūs varēsiet izvairīties no iespējamām problēmām objektā un projekta dokumentu apritē.

Projekta budžeta kontrole

Līdz ar zināšanām par būvniecības procedūrām, kā arī būvniecības nozari regulējošo tiesību aktu izpratni, Pasūtītājs ietaupa un rod optimālus savu projektu īstenošanas ceļus. Mēs nodrošināsim projekta budžeta papildu kontroles instrumentu. Sagatavošanās posmā mēs palīdzēsim novērtēt ieplānotā budžeta pareizību, bet projekta īstenošanas posmā nodrošināsim tā ievērošanu.

Pieņemšanas un nodošanas dokumentu pārbaude

Darbu veicēju negodprātīga attieksme bieži vien rada dīkstāvi objektā vai darbu atkārtotu izpildi. Mūsu sertificētie speciālisti pārbaudīs izpildītāja iesniedzamo pieņemšanas un nodošanas dokumentāciju – gan tās atbilstību normatīvajiem aktiem, gan dokumentācijā minēto darbu faktisko izpildi.

Sūdzību un strīdus situāciju pārvaldība

Vairumā gadījumu pasūtītājs, kas finansē projekta īstenošanu, nav būvorganizācija, kas ievērojami sarežģī un pagarina būvniecības laikā radušos strīdus situāciju risināšanu. Būvuzraudzība pārstāv pasūtītāja intereses un, balstoties uz savu pieredzi nozarē, varēs atrisināt lielu daļu strīdus situāciju ātrāk un radot mazākus zaudējumus pasūtītājam.

Projekta dokumentu aprites kontrole

Viens no būvuzraudzības pamatuzdevumiem ir pārraudzīt, lai visas tiesību aktos aprakstītās procedūras un prasības būtu ievērotas. Būvniecības laikā uzņēmējs vispirms visu savu uzmanību velta nepārtraukta darba nodrošināšanai, kā rezultātā organizatoriskie jautājumi paliek novārtā. Izsniedz neinformējošus dokumentus, nav pilnvērtīgu atskaišu un dokumentus izsniedz pēc noteiktajiem termiņiem. Mūsu uzdevums – nodrošināt nepieciešamos kvalitātes kontroles galvenos punktus un nepieciešamās dokumentācijas pilnīgumu. Piesaistot būvuzraudzību dokumentu aprites organizēšanai, pasūtītājs var būt maksimāli sagatavots objekta nodošanai ekspluatācijā, kā arī samazināt riskus būvniecības laikā.

Izpilddokumentācija

Īstenojot projektu, izpildītājs iesniedz dokumentāciju tādā minimālā apjomā, kāds nepieciešams objekta nodošanai. Objekta pieņemšanas brīdī pasūtītājam izpilddokumentācija ir mazāk būtiska, tomēr turpmākai objekta efektīvai izmantošanai kvalitatīva izpilddokumentācija ir ļoti svarīga. Līdz ar savlaicīgu mūsu ekspertu piesaisti jūs panāksiet to, ka izpildītāja iesniedzamā dokumentācija ir maksimāli optimizēta turpmākai izmantošanai ekspluatācijas laikā.

Projekta kontrole

Veiksmīgai savas ieceres īstenošanai nepietiek ar budžeta ieplānošanu un darbu veicēja atrašanu vien; projekts pats neaizsāksies un nebeigsies, un būs nepieciešama nepārtraukta jūsu uzmanība visos tā posmos. Mūsu komanda piedāvā projekta īstenošanas pilnīgas kontroles pakalpojumu; pakalpojuma ietvaros mūsu projektu vadītāji nodrošinās detalizēti izplānotu un kontrolējamu visu uzdevumu izpildes procesu. Mūsu pieredze un tiesību aktu izpratne ļaus jums pabeigt būvdarbus laikā un bez liekām raizēm.

Starptautiskās Inženierkonsultantu federācijas (FIDIC) inženierbūvniecība

FIDIC inženieris ir obligāts dalībnieks projektos, kurus īsteno atbilstoši FIDIC formāta līgumiem. Šāda veida projektos mēs pildām būvuzraudzības un tehnisko ekspertu funkcijas, līdz ar ko klienti var samazināt pašu slodzi un pievērsties vienīgi uzņēmējdarbības uzdevumu risināšanai. FIDIC formāta līgumos ir vairākas specifiskas projekta dokumentācijas un darbu izpildes procesu prasības, kas nepieļauj iespēju par inženieriem piesaistīt nekvalificētus speciālistus. Uzticieties mūsu pieredzei FIDIC projektu īstenošanā.

bottom of page