top of page

Latvijas Starptautiskās skolas paplašināšanas darbi

Ir veiksmīgi pabeigta būvuzraudzība Latvijas Starptautiskās skolā paplašināšanas projektā.


Par projektu

Latvijas Starptautiskās skolas paplašināšanas projekts ietver gan skolas telpu, gan tās teritorijas paplašināšanu. Projektā tika uzbūvēta jauna aktu zāle, radošais centrs, papildu klases, zinātniskā laboratorija un dizaina tehnoloģiju centrs. Projekta rezultātā skolas telpas tika pielāgotas skolēniem ar īpašām vajadzībām.


Ēkai pieguļošajā teritorijā tika izbūvēta siltumnīca, daudzfunkcionāls sporta laukums, tika uzlabots bērnu laukums.


Papildus tieši jaunajiem objektiem, izmaiņas skāra arī esošās telpas – tika ievērojami paplašinātas administratīvās telpas, bibliotēka, ēdnīca un vestibils.


Paveiktie darbi

Uzņēmums “Fabrum” būvniecībā veica būvuzraudzību un sniedza pasūtītājam konsultācijas par būvniecības jautājumiem. Pamatuzdevums bija nepieļaut:

  • būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no būvprojekta;

  • būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus;

  • atkāpes no būvprojektā un darbu veikšanas projektā noteiktajām un citām darbu veikšanas tehnoloģijām.

Lai darbus veiktu kvalitatīvi, mēs piesaistījām sertificētus būvuzraudzības speciālistus:

  • ēku būvdarbiem;

  • ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai;

  • ugunsdzēsības sistēmai;

  • siltumapgādes, ventilācijas un kondicionēšanas sistēmām;

  • elektroietaišu sistēmai;

  • elektronisko sakaru/vājstrāvu tīklu sistēmām.

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page