top of page

Latvijas valsts meži

Ir veiksmīgi pabeigta būvuzraudzība objektā Rīgā, Vaiņodes ielā 1 (AS “Latvijas valsts meži” birojs).Par projektu

Biroju kompleksu Vaiņodes ielā veido rekonstruēts nams un jauns būvapjoms, segta autostāvvieta un iekšpagalms. Būvniecība tika veikta AS “Latvijas valsts meži” vajadzībām. Trīsstāvu ēkas kopējā apbūves platība ir 9000 m2. Projektā maksimāli tika izmantoti videi draudzīgi materiāli.


Tagad ēkā strādā vairāk nekā 250 AS “Latvijas valsts meži” darbinieku.


Paveiktie darbi

Uzņēmums “Fabrum” būvniecībā veica būvuzraudzību un sniedza pasūtītājam konsultācijas par būvniecības jautājumiem. Pamatuzdevums bija nepieļaut:

  • būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no būvprojekta;

  • būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus;

  • atkāpes no būvprojektā un darbu veikšanas projektā noteiktajām un citām darbu veikšanas tehnoloģijām.

Lai darbus veiktu kvalitatīvi, mēs piesaistījām sertificētus būvuzraudzības speciālistus:

  • ēku būvdarbiem;

  • ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai;

  • ugunsdzēsības sistēmai;

  • siltumapgādes, ventilācijas un kondicionēšanas sistēmām;

  • elektroietaišu sistēmai;

  • elektronisko sakaru/vājstrāvu tīklu sistēmām.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page