top of page

Liepājas vieglatlētikas manēža

Ir pabeigta vieglatlētikas manēžas būvniecība Liepājā.


Par projektu

Moderna slēgtā vieglatlētikas manēža Liepājā ir būvēta atbilstoši Starptautiskās Vieglatlētikas federācijas standartiem, un, papildus pašai manēžai, ietver arī četrstāvu administratīvo ēku.


Jaunajā manēžā ietilpa:

 • 200 m skrejceliņš;

 • 60 m sprinta trase;

 • iesildīšanās zonas;

 • zonas visām vieglatlētikas disciplīnām;

 • zonas visām sporta vingrošanas disciplīnām;

 • laukums spēļu sporta veidiem;

 • tribīnes, kurās ietilpst līdz 500 skatītāju.

Projekta īstenošanas rezultātā Liepājas pilsētai pavērās iespēja uzņemt starptautiskas vieglatlētikas un citu sporta veidu sacensības, kā arī sportistiem nodrošināt kvalitatīvus trenēšanās apstākļus neatkarīgi no laikapstākļiem.


Manēžas kopējā platība veido 8900 m2.


Paveiktie darbi

Uzņēmums “Fabrum” būvniecībā veica būvuzraudzību un sniedza pasūtītājam konsultācijas par būvniecības jautājumiem. Pamatuzdevums bija nepieļaut:

 • būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no būvprojekta;

 • būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus;

 • atkāpes no būvprojektā un darbu veikšanas projektā noteiktajām un citām darbu veikšanas tehnoloģijām.

Lai darbus veiktu kvalitatīvi, mēs piesaistījām sertificētus būvuzraudzības speciālistus:

 • ēku būvdarbiem;

 • ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai;

 • ugunsdzēsības sistēmai;

 • siltumapgādes, ventilācijas un kondicionēšanas sistēmām;

 • elektroietaišu sistēmai;

 • elektronisko sakaru/vājstrāvu tīklu sistēmām.

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page