top of page

”Maģistrālā datu pārraides tīkla modernizācija”

Ir veiksmīgi pabeigts VAS “Latvijas dzelzceļš” projekts “Maģistrālā datu pārraides tīkla modernizācija”. Projekts realizēts ievērojot visus FIDIC Yellow book līguma procedūras.


Par projektu

Kopējā projekta summa ir 14,2 miljoni eiro, no kuriem 8,8 miljoni eiro ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums, bet 5,4 miljoni eiro – LDz finansējums. Līguma uzraudzību un vadīšanu veica SIA "Fabrum”. Projekts realizēts, ievērojot visas FIDIC Yellow Book līguma procedūras.


Projekta ietvaros izdarīts:

 • Izveidots maģistrālais datu pārraides tīkls, par pamatu izmantojot optisko šķiedru kabeļu infrastruktūru. Centrālajos dzelzceļa mezglos un stacijās uzstādītas nepieciešamās iekārtas, kas nodrošina 10 Gbit/s datu pārraides ātrumu un automātisku tīkla pārslēgšanos uz rezerves maršrutiem bojājumu gadījumos;

 • Dzelzceļa stacijās un administratīvajās ēkās tika atjaunoti un izveidoti lokālie datu pārraides tīkli, nodrošinot iespēju pieslēgties korporatīvajam datu pārraides tīklam;

 • Modernizācijas rezultātā tika izveidots vienots vadības un monitoringa risinājums;

 • Modernizējot maģistrālo datu pārraides tīklu, nākotnē var tikt nodrošināta tehnoloģiskā platforma ERTMS (GSM-R) ieviešanai;

 • 500 objektos visā Latvijas teritorijā uzstādītas vairāk nekā 5500 jaunas datu pārraides un telekomunikāciju iekārtas;

 • Vienotā tīklā integrēti dispečeru telefoni un radiosakari, ir izveidota vienota centralizēta pārvaldība;

 • Izveidoti vairāk nekā 1000 optiskie savienojumu;

 • Izbūvēti vairāk nekā 60 kilometru optisko un piekļuves kabeļu.

Paveiktie darbi

Uzņēmums “Fabrum” būvniecībā veica būvuzraudzību un sniedza pasūtītājam konsultācijas par būvniecības jautājumiem. Pamatuzdevums bija nepieļaut:

 • būvprojekta atkāpes no Pasūtītajā prasībām;

 • būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no būvprojekta;

 • būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus;

 • atkāpes no būvprojektā un darbu veikšanas projektā noteiktajām un citām darbu veikšanas tehnoloģijām.

Lai darbus veiktu kvalitatīvi, mēs piesaistījām sertificētus būvuzraudzības speciālistus:

 • ēku būvdarbiem;

 • elektroietaišu sistēmai;

 • elektronisko sakaru/vājstrāvu tīklu sistēmām.

Izmantotie resursi: https://www.ldz.lv/lv/


Recent Posts

See All

留言


bottom of page