top of page

Noliktavu pārbūve par dzīvojamām ēkām

Ir veiksmīgi pabeigta būvuzraudzība objektā Rīgā, Miesnieku ielā.


Par projektu

Ēkas Miesnieku ielā būvētas 13. gadsimtā un vienmēr izmantotas kā noliktavas, izņemot centrālo ēku Miesnieku ielā 15, kura sākotnēji būvēta, kā dzīvojamā ēka, bet vēlāk pārveidota par noliktavu.


Projektā tika nodrošināta triju ēku pilnīga pārbūve. Šīs ēkas ir valsts nozīmes arhitektūras pieminekļi. Būvnieki un arhitekti nodrošināja fasādes un ārsienu ārējā izskata saglabātību.


Ēku pirmajā stāvā atradīsies telpas īrniekiem (veikali, restorāni), kurās varēs redzēt 13.-14. gadsimta sienu fragmentus. Augšējos stāvos atradīsies 12 dzīvokļi.


Paveiktie darbi

Uzņēmums “Fabrum” būvniecībā veica būvuzraudzību un sniedza pasūtītājam konsultācijas par būvniecības jautājumiem. Pamatuzdevums bija nepieļaut:

  • būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no būvprojekta;

  • būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus;

  • atkāpes no būvprojektā un darbu veikšanas projektā noteiktajām un citām darbu veikšanas tehnoloģijām.

Lai darbus veiktu kvalitatīvi, mēs piesaistījām sertificētus būvuzraudzības speciālistus:

  • ēku būvdarbiem;

  • ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai;

  • ugunsdzēsības sistēmai;

  • siltumapgādes, ventilācijas un kondicionēšanas sistēmām;

  • elektroietaišu sistēmai;

  • elektronisko sakaru/vājstrāvu tīklu sistēmām.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page