top of page

Rīgas Tehniskā universitāte

Ir veiksmīgi pabeigta Ķīpsalas ielā 6A un Ķīpsalas ielā 6B ēku pārbūve.


Par projektu

Modernizējot Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) studentu pilsētiņu Ķīpsalā, tika pārbūvēta Būvniecības inženierzinātņu fakultātes ēka.


Būvniecība tika īstenota, izmantojot videi draudzīgus celtniecības materiālus, kā arī tika palielināta ēkas energoefektivitāte. Rezultātā uz jauno ēku pārcels Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāti.

Paveiktie darbi

Uzņēmums “Fabrum” būvniecībā veica būvuzraudzību un sniedza pasūtītājam konsultācijas par būvniecības jautājumiem. Pamatuzdevums bija nepieļaut:

  • būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no būvprojekta;

  • būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus;

  • atkāpes no būvprojektā un darbu veikšanas projektā noteiktajām un citām darbu veikšanas tehnoloģijām.

Lai darbus veiktu kvalitatīvi, mēs piesaistījām sertificētus būvuzraudzības speciālistus:

  • ēku būvdarbiem;

  • ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai;

  • ugunsdzēsības sistēmai;

  • siltumapgādes, ventilācijas un kondicionēšanas sistēmām;

  • elektroietaišu sistēmai;

  • elektronisko sakaru/vājstrāvu tīklu sistēmām.

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page