top of page

Rīgas Tehniskā universitāte (Arhitektūras fakultāte, Ķīpsalas ielā 6)

Ir veiksmīgi pabeigta būvuzraudzība objektā Ķīpsalas ielā 6, Rīgā.


Par projektu

RTU Arhitektūras fakultātes jaunās telpas tika būvētas daļēji izmantojot ēkas veco konstrukciju. Vēdināmās fasādes un āra elementi, kas rada papildu ēnu, ievērojami samazināja ekspluatācijas izmaksas, kas saistītas ar atvēsināšanu un vēdināšanu.


Būvniecībā izmantoja vietējos materiālus, tika ieviesti inženierrisinājumi un moderna ēkas vadības sistēma, līdz ar kuru jaunās ēkas apkalpošana ir kļuvusi ievērojami vienkāršāka.

Paveiktie darbi

Uzņēmums “Fabrum” būvniecībā veica būvuzraudzību un sniedza pasūtītājam konsultācijas par būvniecības jautājumiem. Pamatuzdevums bija nepieļaut:

  • būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no būvprojekta;

  • būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus;

  • atkāpes no būvprojektā un darbu veikšanas projektā noteiktajām un citām darbu veikšanas tehnoloģijām.

Lai darbus veiktu kvalitatīvi, mēs piesaistījām sertificētus būvuzraudzības speciālistus:

  • ēku būvdarbiem;

  • ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai;

  • ugunsdzēsības sistēmai;

  • siltumapgādes, ventilācijas un kondicionēšanas sistēmām;

  • elektroietaišu sistēmai;

  • elektronisko sakaru/vājstrāvu tīklu sistēmām.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page