top of page

Mēs nodrošinām nepārtrauktu un kvalitatīvu projekta īstenošanu atbilstoši labākajām nozares praksēm un visām vietējo būvniecības nozari regulējošo institūciju noteiktajām normām.

PAR MUMS

Īstenojot apjomīgus būvniecības projektus, pasūtītājam ir jāpiesaista konsultants vai uzraugoša organizācija. Šādu nepieciešamību rada gan vietējo tiesību aktu regulējumi, gan uzņēmējdarbības vajadzības.

 

Pasūtītājs zina, kāds rezultāts tam ir vajadzīgs, kādā termiņā un par kādu cenu; mūsu komandas uzdevums ir nodrošināt:

  • lai izpildītājs ievēro visus būvniecības nozares regulējumus;

  • projekta izpildi noteiktajos termiņos un piešķirtā budžeta ietvaros;

  • objektīvu un operatīvu jautājumu novērtējumu, kas radušies būvniecības gaitā;

  • netraucētu objekta nodošanu ekspluatācijā.

Uzņēmums SIA "FABRUM" ir dibināts 2009. gadā un tas ir viens no līderiem Latvijas tirgū būvuzraudzības un konsultēšanas pakalpojumu jomā. Mūsu konsultanti ir palīdzējuši īstenot vairāk nekā 100 projektus.

MŪSU VĒRTĪBAS

Operativitāte

Mūsu pamatuzdevums – pēc iespējas samazināt to jautājumu risināšanas ilgumu, kuri var ierobežot darbu apjomu.

Profesionalitāte

Mēs nodrošinām mūsu komandas maksimāli augstu kompetences līmeni, kā rezultātā ar projektu saistītus jautājumus pārvalda vienīgi kvalificēti attiecīgu tehnoloģiju speciālisti.

Atbildība

Mēs uzņemamies atbildību par saviem lēmumiem un to atbilstību būvniecības nozares normatīvajiem aktiem.

MŪSU PAKALPOJUMI

Objektu un būvniecības uzraudzība

Mūsu pieredzējusī komanda nodrošinās jebkādas sarežģītības pakāpes būvprojekta uzraudzību. Mūsu kolektīvā pastāvīgi strādā kvalificēti, sertificēti inženieri un uzraudzības speciālisti, gan būvniecības jomā, gan šauras specializācijas jomu uzraudzībā.

Būvuzraudzība pasūtītājam ir nepieciešama, lai ne vien nodrošinātu formālu atbilstību normatīvajiem aktiem, bet arī sasniegtu galīgo rezultātu. Līdz ar mūsu komandu jūsu rīcībā būs speciālisti, kas aizsargā jūsu intereses darbā ar izpildītāju.

bottom of page